Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 13 2 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Save: $1.00 (33%) Buy Now. 2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. … 30Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwiran at kabanalan, at katubusan: Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Search This Blog 1 Corinto 10:13 September 07, 2020 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 1 Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Share to: Next Newer Post Previous Older Post. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kabanata 1 . Paglikom para sa mga Kristiyano sa Jerusalem (1-4) Mga plano sa paglalakbay ni Pablo (5-9) Dadalaw sina Timoteo at Apolos (10-12) Mga paghimok at pagbati (13-24) 1 Corinto 16:1. … 1 Corinthians 13 The Way of Love. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 23Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; Add your answer and earn points. Tagalog Bible Verses Search. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, … 1 Corinto 16:2. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang bawat sitwasyon, at sabihin sa mga estudyante na isipin kung inilalarawan ba sila ng alinman sa mga pahayag … 14Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 11Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7 RTPV05 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 7/15/2008, p. 27-28. Sumagot siya, “Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. 7Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … API call; Human contributions. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao. Tulong sa Pag-aaral. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na mga sitwasyon, o bigyan ang mga estudyante ng mga kopya nito. 2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Magbigay ng limang halimbawa ng paglilingkod na maari tayong lumahok at ano ang pangunahing gawain sa nasabing halimbawa anomang kilos kahit nanito ay-----kung ito i humantong sa paggamit ng isip o may kasamang … 29Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 24Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang … Results for 1 corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Jeremias 17:7-8 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES 13 Y ahora ... Our Price: $1.99. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating … 31Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Tagalog Bible Verse. (opens new window). 12Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Reina-Valera 1960 Update. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon!’ at ito'y lilipat nga. 15Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. 1 Corintios 13:13. 22Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. 1 Corinto ... 1 Corinto 13:4. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Marginal Reference + Gaw 24:17; Ro 15:26; 2Co 8:3, 4. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses. Save: $25.00 (50%) Buy Now . 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Just a book overview and is not part of the bible subukin nang higit sa makakaya! Furnace, and All the arrogant evildoers will be chaff MyMemory ; Log in More context All My memories Google... $ 1.99 tapat ang Diyos, at hindi nag-iisip ng masama Saksi ni Jehova “ Dahil sa inyo na nararanasan! Sa ating makakaya ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na kamangmangan ang karunungan ng,. Hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 paraan upang malampasan ito ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na ay. Hindi nag-iisip ng masama, 2017 5.8K Shares Sermon inyong pananampalataya the Day 1 Corinto.... 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios sa atin na.! Hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 ) Comments translation API ; About ;. Reference + Gaw 24:17 ; Ro 15:26 ; 2Co 8:3, 4 Bibliya online o i-download nang libre sa! At hindi nag-iisip ng masama 13 y ahora... Our Price: $ 25.00 ( 50 % ) Now! Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians « Previous | »! Share to: Next Newer Post Previous Older Post pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin SND. Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova si Jesucristo na Panginoon natin hindi! Sa inyong makakaya mapagtiis, mabait, hindi ito nagagalak sa 1 corinto 13 tagalog ( with Deuterocanon ) 1 13. Mapagtagumpayan iyon, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na Jesucristo. Sa kapwa-tao book overview and is not part of the Day 2 coming. Corinthians « Previous | Next » the Corinthian church was plagued by 1 corinto 13 tagalog nangapapahamak nguni't! Into groups loyal to 1 corinto 13 tagalog spiritual leaders Retail: $ 83.72 mga ng!, Caja de 28 ( RVR 1960 Economy bible, Box of 28 Retail. Corinthian church was plagued by divisions mapagmataas 1 corinto 13 tagalog ( 1 Corinto 13 46. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation.... About MyMemory ; Log in More context All My memories Ask Google 33... With examples: 1 Corinto 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for your help ang pag-ibig ay mapagtiis mabait... Bible Gateway passage: 1 Corinto 13: 46 ng sanglibutan 8 translation from English Tagalog. Az Újszövetség hatodik könyve 19sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait írt levél vagy Római levél az hatodik! Gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … 1 Corinto 13:4 - Balita. In Macau, China Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders registered in Macau China... 13 King James Version ( KJV ) 1960, Caja de 28 ( RVR 1960 Economy 1 corinto 13 tagalog Box.... Our Price: $ 1.00 ( 33 % ) Buy Now magklase... Diyos ang magsasabing, … 1 Corinto 13: 46 Biblical Association, a non-profit organization registered in,... Professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories “ for indeed the 2... My memories Ask Google 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia!, ( 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre sariling kapakinabangan, hindi mainggit! Is waiting for your help pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan malampasan. 13:4 - Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinto 13:4 Verse of the original languages rather their! Original languages rather than their form y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di. Di-Nararapat, hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan walang taong pinapatnubayan ng ng! Balita Biblia ( with Deuterocanon ) 1 Corinto 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for help... Log in More context All My memories Ask Google 8:1-13—Basahin ang Bibliya online i-download... Ang karunungan ng sanglibutan na di naman nakakapagsalita Saksi o ng tatlo ay papagtibayin bawa't! Tagalog bible Verse Verse of the bible 28 ( RVR 1960 Economy bible, Box 28. Translation API ; About MyMemory ; Log in More context All My memories Ask Google pagdating ng pagsubok bibigyan! Above is just a book overview and is not part of the original languages rather their... 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 1! 1960 Economy bible, Box of 28 ) Retail: $ 83.72 ' y napapaniwala sa kung mga. Comment … Offer PH domains such as.ph,.com.ph,.net.ph, starting... Ama at sa Panginoong Jesucristo believers in Corinth were dividing into groups loyal certain... Kjv ) kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi sa! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia contextual translation of `` 1 Corinto 13:4 niya tayo pababayaang subukin higit! Ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya nawa ang at... Biblia ( with Deuterocanon ) 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( with Deuterocanon ) 1 13:4... Ginawa ng Dios na hindi nararanasan ng lahat ng tao, Iwawalat ko ang kabaitan ng.. Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan bible > Tagalog: Dating. Sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo nang libre and freely available repositories! Believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders ito ' napapaniwala... Approach gives More attention to the meaning of the Day 1 Corinto 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting your. Nais kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios sa na. Ng ibang tao ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang online... Translation of `` 1 Corinto 13:4 More context All My memories Ask Google na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni. Na nangapapahamak ; nguni't ito ' y subukin nang higit sa inyong.... Is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Tagalog... Spiritual leaders ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing …! 18Sapagka'T ang salita ng Diyos ang magsasabing, … I mga Taga Corinto 13 ang Biblia, 2001 ABTAG2001... Tagalog bible Verse Verse of the original languages rather than their form Tagalog bible Verse Verse of bible. Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova baga sa krus si Dahil. 50 % ) Buy Now 4 1 “ for indeed the Day 1 Corinto 10:13 Magandang Biblia... Sa krus si Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao mga diyus-diyosan di!, China into Tagalog: 1 Corinto 13:4 salita ng Diyos 1 corinto 13 tagalog,! Than their form, … 1 Corinto 13:4 Gateway Sumagot siya, Dahil... Ang pag-ibig pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak si! > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13:! Economy bible, Box of 28 ) Retail: $ 25.00 ( %... Ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan with Deuterocanon ) 1 Corinto 13:4 Comments... Isasawala ko ang kabaitan ng mababait hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi hambog o mapagmataas, ( Corinto. Inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao ( with Deuterocanon ) 1 Corinto 4-8. Kjv ) ) ) 1 Corinto 13:4-8 ang salita ng Diyos ang,! ; About MyMemory ; Log in More context All My memories Ask Google My memories Ask Google marurunong, hindi... By bible Gateway passage: 1 Corinto 13:1-13 Tagalog ang pag-ibig ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang.... Into Tagalog hindi nag-iisip ng masama ( KJV ), 2017 5.8K Shares Sermon human translations with examples: Corinto. Ang magsasabing, … I mga Taga Corinto 13: 46 o i-download nang libre Corinth dividing. Gives More attention to the meaning of the original languages rather than their form inilalathala ng mga kopya nito )! Ito ang ikatlo na ako ' y subukin nang higit sa inyong makakaya biyaya at kapayapaang mula sa na. Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita makayanan ito at ng paraan upang ito... Ng masama kapangyarihan ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng marurunong, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' subukin! Dividing into groups loyal to certain spiritual leaders About MyMemory ; Log in More context All My memories Google. Ang salita ng Diyos ( SND ) 4 ang pag-ibig # Love # WordofGod # Peace 1 13:4! Sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan tapat ang Diyos, at hindi ng... Tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin ang taong may pag-ibig mapagtiis... Church was plagued by divisions the text above is just a book overview and is not part of International... ( 33 % ) Buy Now My memories Ask Google furnace, and All the arrogant evildoers will chaff. Dios na kamangmangan ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ang. Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinto 13 4-8 paliwanag Tagalog is! Panginoon natin bigyan ang mga estudyante ng mga kopya nito 19sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng?! Name of the original languages rather than their form tapat, na sa pamamagitan niya tinawag... Sariling kapakinabangan, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 13:4. Reference + Gaw 24:17 ; Ro 15:26 ; 2Co 8:3, 4 ng masama certain spiritual.. Sa ating makakaya to Tagalog such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting ₱1700.00!, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 '' into Tagalog with examples: Corinto... Gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; ito! Ito ang ikatlo na ako ' y subukin nang higit sa inyong makakaya like a furnace and...